MELLAN ÖSTERN Israels m.fl:s farhågor inför den sk fredskonferens som hölls i Paris på söndagen, besannades inte. Det vill säga det blir ingen ny resolution mot Israel i FN den här gången. Kanske klokt, eftersom varken Israel eller palestinierna var inbjudna till toppmötet.

70 länder hade skickat representanter till konferensen, vars syfte enligt Frankrikes utrikesminister Jean-Marc Ayrault var "att förmedla en känsla av angelägenhet om hotet mot en tvåstatslösning". Varken Israel eller den palestinska myndigheten var representerade vid toppmötet och dagarna före fick vi veta att oavsett vad församlingen skulle komma fram till så skulle deras beslut bara ses som rådgivande i frågan om fred mellan palestinierna och staten Israel.

Israels farhågor hade sin förklaring bl.a. i det faktum att FN:s säkerhetsråd den 23 december godkände resolution 2334. Nu trodde många efter det att den avgående amerikanske presidenten Barack Obama skulle ägna sina sista dagar vid makten åt att definiera parametrar för framtida fredsförhandlingar mellan Israel och palestinierna och få dessa godkända av säkerhetsrådet.

Oron ökade efter att USA:s utrikesminister John Kerry den 28 december försvarade USA:s agerande i säkerhetsrådet och sedan presenterade just ett antal parametrar för framtida fredsförhandlingar. Fredskonferensen i Paris skulle erbjuda USA ett ypperligt tillfälle att få internationellt gehör för parametrarna, som sedan snabbt skulle kunna presenteras för FN:s säkerhetsråd och röstas igenom i god tid innan den 20 januari.

MIsstrodd försäkran
USA försäkrade inför toppmötet gång på gång Israel om att man inte hade några sådana avsikter men israelerna kände sig lugna först efter att Parismötet var över.

Misstron i Israel mot USA – den givna gamla bundsförvanten sedan decennier – sedan USA la ner sin röst den 23 december. Det vanliga tidigare har varit att USA utnyttjat sin vetorätt när Israel kritiserats. Vänskapen mellan president Obama och Israels premiärminister Benjamin Nethanyahu sägs aldrig ha varit särskilt stor och olyckskorpar trodde att Obama nu skulle ge Nethanyahu en sista knäpp på näsan innan han avgick. Vilket visade sig vara en missbedömning.

Det angivna syftet med Parismötet var bl.a. enligt Sveriges utrikeminister Margot Wallström att ”rädda tvåstatslösningen”. Av de 70 närvarande länderna i Paris – varav Sverige alltså var ett – vägrade ett land att skriva under slutdokumentet. Det var Storbritannien, som menar att ett sådant dokument snarare skulle skada än hjälpa i fredsprocessen.

Marianne Rönnberg Galmor