SKOLAN Under maj månad kommer Räddningstjänsten att göra tillsyn på samtliga skolor i Bjuvs kommun. Bland annat för att se hur man i skolan arbetar med kemikalier.

Rektorerna får under mars månad brev om när räddningschefen Christer Nilsson ska göra sin tillsyn, som görs enligt Lagen om skydd mot olyckor och eventuellt om brandfarliga och explosiva varor.

Christer Nilsson rekommenderar skolorna att använda boken Så arbetar du med kemikalier i skolan inför hans besök.

- Övriga punkter som jag bett rektorerna förbereda är ansvarsfördelning, brandskyddsorganisationen, utbildningsplanering, listning av instruktioner och rutiner, brandskyddsdokumentation, drift- och underhållsrutiner, kontroll- och uppföljningssystem, säger Christer Nilsson.

- I de fall verksamheten hanterar brandfarlig vara kommer tillsynen även att omfatta denna hantering, tillägger Christer Nilsson.

Marianne Rönnberg Galmor