Det är ingen vanlig liten fiskdamm som företaget vill etablera intill bebyggelsen i Gunnarstorp.

NÄRINGSLIV För ett par veckor sedan gav de som planerar en laxodling i Gunnarstorp ut ett gemensamt pressmeddelande som sa att man nu ligger i startgroparna för att börja bygga. Något som fått KSO Mikael Henrysson att reagera med eftertryck.

Under företagetsnamnet Nordic Salmon AB har norrmannen Tore Lyng och Rudolf Tornerhjelm på Wrams Gunnarstorps slott i Norra Vram länge arbetat för att kunna etablera en laxodling i lilla Gunnarstorp. Eller rättare sagt; från början var anläggningen tänkt att ligga nära slottet och biogasanläggningen borta i utkanten av Norra Vram, men förutsättningarna visade sig inte vara de bästa och så småningom föll valet istället på en mindre markyta som ligger mellan Siwertell AB och villaområdet som ligger på samma sida längs Söderåsvägen.

 

- I fullskalig drift rör det sig om en investering på mellan 500 miljoner och en miljard kronor. Vi har större efterfrågan på lax och öring än vad vi kan leverera, sade Tore Lyng nyligen till HD och Sydsvenskan.

Planerna har presenterats för kommunledningarna både i Bjuv och Åstorp, för andra berörda myndigheter samt för det lokala näringslivet i trakten. Men det var inte många av de boende i Gunnarstorp – som ska leva med verksamheten inpå knutarna - som uppmärksammade aviseringsannonsen i Helsingborgs Dagblad den 26 februari. Vilket gör att majoriteten idag känner sig överkörd av markägaren Tornerhjelm m.fl.

Anna Sandgren och Martina Pålsson anordnade därför ett eget lokalt möte vid den anrika gamla tvättstugan i Gunnarstorp – och en majoritet av byns boende kom och skrev på den protestlista mot byggplanerna som sedan skickades till Bjuvs kommun samt Länsstyrelsen. Och registrerades.

En annan anläggningsplats
- Nordic Salmon satte in en liten annons i Helsingborgs Dagblad om samrådsmöte den 26 februari. Det var inte många som såg den. Eller kom. Och det mötet gällde placering av industrin i närheten av den befintliga biogasanläggningen nära Norra Vram, berättar de. Inte som vi nu av en slump fått veta – intill Gunnarstorp.

”Läser med stor förvåning”
Nu är det Bjuvs kommunalråd Mikael Henrysson som är upprörd över hur Nordic Salmon AB:s företrädare agerar i ärendet. I ett brev adresserat till både till Tore Lyng i  Norge och Rudolf Tornerhjelm i Norra Vram skriver han under rubriken Förutsättningar för Nordic Salmons framtid i Bjuv:

- Rudolf och Tore, det är med stor förvåning jag läser ert gemensamma pressmeddelande om planerna på en landbaserad fiskodling i Bjuv. Jag känner mig därför tvingad att ännu en gång klargöra kommunens ställning i frågan.

- Kommunen har vid ett flertal möten med er och era konsulter redogjort för de frågor som behöver lösas för att genomföra projektet och vem det ekonomisk ansvaret för att utreda platsen vilar på.

- Utöver detta har även kommunstyrelsens arbetsutskott skrivit till er i samband med kompletteringen av tillståndsansökan hos Länsstyrelsen. I yttrandet betonade vi att ytterligare utredningar av platsen behöver genomföras för att vi ska kunna se den som lämplig för en större utbyggnad. Det gäller bland annat transporter, infrastruktur, störningar gentemot närboende m m. Aspekter som framkommit i samband med planbesked för ett större område där även denna del ingick.

- Arbetsutskottet framhöll också i sitt beslut vikten av att utreda och klargöra den helt avgörande frågan kring vattenförsörjningen till anläggningen, samt att inga kostnader för utredningar eller utbyggnad kan bäras av VA-kollektivet. Informationen jag har, är att ni inte startat något utredningsarbete med vår driftsorganisation NSVA trots, att ert pressmeddelande ger intrycket av detta.

- Sammanfattningsvis, för den vidare processen, önskar jag att ni redovisar vilket utredningsarbete ni genomfört och som pågår för att säkerställa platsens lämplighet samt att ni tecknar de avtal med NSVA som krävs för att utredningsarbetet kring vattenförsörjningen ska kunna starta.

”Går inte köra över kommunen”
I slutklämmen av brevet till de två företagarna märks kommunalrådets irritation över det han menar är ett försök av dem att köra över kommunen

- Om ni inte följer de krav kommunen ställer tvingas kommunen att inleda en process som innebär att vi upphäver detaljplanen för det aktuella området.

NSVA väntar också
På NSVA, som sköter vatten- och avloppsfrågor på uppdrag av Bjuvs kommun, är man enligt Henrysson också missnöjd med att den utredning av vattenförsörjningsbehov mm som den tänkta fiskodlingen kommer att kräva – i full drift motsvarande hela Lunds kommuns nuvarande vattenbehov – ännu inte är gjord av Lyng och Tornerhjelm.

Redaktionen har sökt Rudolf Tornerhjelm för kommentar men inte nått fram. Vi fortsätter dock bevaka ärendet.

Marianne Rönnberg Galmor
 

Tidigare artiklar om laxodlingen:

Protester i Gunnarstorp

Planerna på fiskodling tar ett steg framåt