FLYGET För på dagen 60 år sedan idag tisdag så lyfte det första civila flyget från Ängelholm, och på årsdagen övergår nu flygplatsen till kommunalt ägande i och med att sju kommuner officiellt tar över Ängelholm Helsingborgs flygplats från PEAB. Bjuv är en av dem.

I ett pressmeddelande från Ängelholms kommun står idag att läsa:

Alla sju kommuners fullmäktige har nu gett klartecken till affären. Vid en enkel ceremoni på tisdagsförmiddagen undertecknades köpeavtalet mellan PEAB och det nybildade kommunala ägarbolaget Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB. Från PEAB var Anders Hylén tidigare styrelseordförande och Lars Lundgren, koncernjurist, på plats för att underteckna avtalet och överlämna flygplatsen formellt till kommunerna.

- Det är en viktig dag och startpunkt på kommunernas gemensamma ansvar för flygplatsen. Genom övertagandet säkrar flygplatsens framtid som en viktig utvecklingskraft för nordvästra Skåne, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm och ordförande i det nya ägarbolaget. Men i praktiken innebär övertagandet av flygplatsen främst att verksamheten fortsätter som tidigare.

- Det är starkt att så många som sju kommuner är beredda att ta ansvar för vår regions flyginfrastruktur. Det är en viktig investering för vår regions möjligheter att locka till oss företag, investeringar, människor och turister, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg och vice ordförande i flygplatsens ägarbolag.

Bjuvs röster i styrelsen
- Det känns skönt att affären är i hamn, det har varit en intensiv period med många möten. Det säger Bjuvs kommunalråd Mikael Henrysson, själv ledamot i ägarbolaget Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB styrelse. Där för övrigt Bjuvs oppositionsråd Anders Månsson (S) är suppleant.

- Det är bra att vi säkrar infrastrukturen i Nordvästskånska regionen och att vi blir en miljövänlig flygplats.

Men Bjuvs Socialdemokrater var ju EMOT flygplatsengagemanget. Varför sitter Anders Månsson nu i styrelsen, frågar vissa läsare på nätet.

- Oenigheten rådde inför beslutet i kommunfullmäktige, säger Anders Månsson. Nu när beslutet är fattat är det det som gäller och då ska jag göra mitt yttersta för bolaget. Och invånarna i Bjuvs kommun.

Det första styrelsemötet
Direkt efter att avtal undertecknats hölls det allra första styrelsemötet i ägarbolaget. Styrelsen består av kommunstyrelseordföranden för de sju kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Perstorp och Ängelholm. På dagordningen stod bland annat en lägesrapport om flygplatsverksamheten och beslut kring den nya styrelsens arbetsformer.

- Nästa steg är att vi ska ha ett gemensamt strategimöte tillsammans med flygplatsens styrelse för att staka ut skapa en samsyn om uppdraget och hur vi ska driva verksamheten på bästa sätt, säger Robin Holmberg.

Fortsatt miljöarbete
- Under hösten hoppas vi att vara klar med upphandling av biobränsle som ska tankas här på vår flygplats, skriver flygplatsens VD Christian Ziese till näringslivet i regionen.

- Då kommer alla kunder/resenärer att kunna välja att klimatreducera sina resor lokalt. Vi återkommer så fort upphandlingen är klar. Påminner om att det redan idag går att att köpa till biobränsle via flygbolagens bokningssidor, även om detta bränsle då hamnar i den allmänna potten bränsle för inrikesflyget.

Det är fortfarande tuffa och osäkra tider för oss, men vi lovar att göra allt i vår makt för att framtiden ska bli ljus för er och ”världens bästa lilla flygplats”, avslutar Christian Ziese.

 

Ägarbolaget/Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB styrelse:

Bjuv - Mikael Henrysson (SD), suppleant Anders Månsson (S)

Båstad - Johan Olsson Swanstein (M), suppleant utses senare

Helsingborg - Peter Danielsson (M), suppleant Jan Björklund (S)

Höganäs - Peter Schölander (M), suppleant Lennart Nilsson (S)

Klippan - Hans-Bertil Sinclair (M), suppleant Åsa Edvardsson (SD)

Perstorp -Torgny Lindau (PF), suppleant Ronny Nilsson (S)

Ängelholm - Robin Holmberg (M), suppleant Lars Nyander (S)

 

Marianne Rönnberg Galmor