Gamla Brogårdaskolan genomgår ett ansiktslyft inför omvandlingen till Bjuvs Lärcentrum.
UTBILDNING I augusti 2020 flyttar Futurum vuxenutbildning, arbetsmarknadsenheten och delar av socialtjänst vuxen i Bjuvs kommun in i gamla Brogårdaskolans lokaler och får namnet Bjuvs Lärcentrum.

Lokalerna har renoverats under våren och är nästan klara. Inflyttningsdatum är 1 augusti. Då flyttar all personal och verksamhet in. Sen får vi se hur det blir med undervisningen pga corona. Det har varit distansundervisning under våren, men förhoppningen är att elever och deltagare också ska kunna vara på plats i augusti.

Syftet med att lägga dessa verksamheter under samma tak och bilda ett lärcentrum är att de ska komplettera varandra. Närheten mellan verksamheterna är viktig och kommer att underlätta arbetet och skapa flexibilitet. Bland annat kan verksamheterna ställa om och anpassa sig snabbt när de ser vandras behov. 

Lärcentrum ska vara en öppen miljö för studier och arbete och är en viktig investering för Bjuvs framtid.