KULTUR 2020 års kulturpristagare i Bjuvs kommun är Ulla och Jan-Erik Hedin från Ekeby. Årets ungdomsledarpris går till Fannie Wahlgren. Också hon från Ekeby.

Paret Hedin får priset som tack för all tid de lagt och lägger på att samla in minnen från Ekeby och Skrombergas historia.

Fannie Wahlgren får priset som årets ungdomsledare för sin insats för att hålla drilltraditionen levande till nästa generation.

Se prisutdelningen här.

Marianne Rönnberg Galmor