POLITIK Liberalerna Sven-Ingvar Blixt och Anita Herder Blixt, har den 3 juni uteslutits ur Liberalerna Skåne. Detta sedan först Sven-Ingvar och senare Anita samtidigt som de suttit på sina L-stolar även accepterat förtroendeposter hos Sverigedemokraterna.

Det hela inleddes med en intern osämja inom Liberalerna Bjuv. Som resulterade i att Sven-Ingvar Blixt i hemorten Billesholm i samband med valet 2018 insamlade personröster och därigenom fick sin plats för L i Bjuvs kommunfullmäktige.

Detta sågs inte med blida ögon bland alla partikamrater och internt inleddes samtalen om att utesluta Blixt. Parallellt med detta värvade kommunalrådet Mikael Henrysson Sven-Ingvar Blixt till en för honom attraktiv post som ledamot i Tekniska nämnden.

Denna kombination med att samtidigt som ha företrädde Liberalerna rösta för SD-förslag som L motsatte sig i kommunfullmäktige, blev droppen för såväl L-ledaren i Bjuv, Krister Bergsten, som övriga inom Liberalerna Skåne. Som den 3 juni 2020 antog ett enhälligt styrelsebeslut om att utesluta paret Blixt.

Och den 3 juni fattades det formella beslutet att utesluta Sven-Ingvar Blixt samt den likaledes politiskt aktiva makan Anita, som under tiden även hon lockats över till SD. Med en post i Vård- och omsorgsnämnden.

Bjuvsnytt har tidigare ställt frågan till Sven-Ingvar Blixt hur han ser på att eventuellt bli utesluten ur Liberalerna. Så blev svaret att han inte funderat över det.

- Jag behåller min liberala ideologi och är inte bunden till någon. Känner jag för et så kan jag tom tänka mig att avstå från att rösta i en fråga, avslutar han.

Hans plats i KF är personlig och kan inte tas ifrån honom genom detta beslut utan det som just nu gäller är alltså att han och Anita Herder Blixt uteslutits ur Liberalerna.

Marianne Rönnberg Galmor