- Förstör inte vår fina by genom att lägga en stinkande fiskodling intill våra hus. Det är budskapet Gunnarstorpsborna vill få fram till både markägare och politiker.
PROTEST På söndagen gick de boende i Gunnarstorp man ur huse för att skriva på en protestlista mot det planerade bygget av en gigantisk fiskodling på Wrams Gunnarstorps mark intill byn. Byborna vill att fabriken placeras så att deras livsmiljö inte försämras.

Företaget Nordic Salmon AB har lämnat in ett ärende till Länsstyrelsen i Skåne som gäller att få ett miljötillstånd för att anlägga en landbaserad fiskodling inklusive slakteri och beredning av fisk. Den tänkta platsen ligger vägg i vägg med Gunnarstorps by. Enligt planen läggs den alldeles intill villabebyggelse och de boende befarar att anläggningen kommer att sprida outhärdlig stank kring sig. Dessutom kommer lastbilstrafiken genom byn att öka väsentligt.

Informationen till de boende från företaget bedömer Anna Sandgren och Martina Pålsson som väldigt sparsam.

- Nordic Salmon satte in en liten annons i Helsingborgs Dagblad om samrådsmöte den 26 februari. Det var inte många som såg den. Och det mötet gällde placering av industrin i närheten av den befintliga biogasanläggningen nära Norra Vram, berättar de. Inte som vi nu av en slump fått veta – intill villor i Gunnarstorp.

- Förutom stanken så kommer trafiken att öka genom byn, fortsätter Anna Sandgren, en av två initiativtagare till proteströrelsen. Anläggningen ska bli ca 25 ha stor när den är fullt utbyggd. Och det kommer att finnas 236 fisktankar, 21 meter i diameter var och en. Det är ingen liten anläggning.

Foder kommer att transporteras till anläggningen liksom kemikalier och packmaterial. Ut går sedan förpackad fisk samt avfall, restprodukter och processavloppsvatten. Bort till biogasanläggningen nära slottet Wrams Gunnarstorp

För att säkerställa strömförsörjningen kommer ett dieselaggregat att användas som reservkraftverk och det befaras orsaka buller liksom fläktar, kondensatorer och kylanläggningar. Även bullar från transporter ska räknas in.

Rena slumpen
Det var av en slump som Anna Sandgren fick kännedom om ändringen från samrådsmötet, som alltså innebär att man vill bygga intill Gunnarstorpsvillorna. Inte vid biogasanläggningen.

Snabbt som blixten såg hon och Martina Pålsson då till att dela ut kopior av den handling de fått ut från kommunen och som visade vad som var på gång.

Reaktionen lät inte vänta på sig. Och när kvinnorna kallade byborna till den gamla tvättstugan för att få mer information och skriva under listan så kom mer än 100 personer dit. Alla som fyllt 18 kan skriva på.

I veckan som föregick mötet i tvättstugan höll byaföreningen ett möte om fiskodlingen, där markägaren Rudolf  Tornérhjelm berättade om de tänkta planerna. Något han enligt utsago på mötet gör för sina barn och barnbarns och godsets framtida överlevnad.

- Jag protesterar för mina barns och barnbarns framtid också, säger Anna Sandgren och andra som tittar in och skriver under listan. En sådan här stinkande, störande anläggning vill vi inte ha nära vårt fina Gunnarstorp.

Anna Sandgren om hur det kan stinka:

- När biogasanläggningen anlades för några år sedan så eldades den med fiskmjöl. Jag ringde Rudolf Tornérhjelm och han berättade att detta köpte han från Norge.

- Då berättade jag för honom att den sommaren kunde vi i Gunnarstorp inte vara ute pga hur det stank från hans anläggning. Födelsedagar, fester, allt fick vi hålla inomhus. Tvätten kunde vi inte heller torka ute. Detta på grund av hur det stank. En fiskindustri nära inpå kommer så klart inte att stinka mindre.

Lokalpolitikerna Kenneth Bolinder (S) samt nyutnämnde deltidskommunalrådet Jörgen Johnsson (M) fanns med på samrådsmötet men endast som observatörer. Frågan har visserligen ”dragits för politiken” när Anders Månsson och socialdemokraterna innehade makten i Bjuv men det här varvet har ännu inte behandlats i kommunhuset. Åtminstone inte vad arrangörerna till proteströrelsen nu, vet.

Andreas Kovacs och Gun-Britt Bengtsson bor intill den mindre ”ficka” på åkern där fiskodlarna tänkt placera de första bassängbyggnaderna. Med en produktion på 10 000 ton inledningsvis. Som omfattar rens, paketering och förstås också transporter och fisklukt. Kapaciteten ska så småningom enligt planen öka till 50 000 ton.

 

- Rudolf Tornerhjelm äger ju marken ända bort till Åstorp och mer. Varför kan han inte placera odlingen närmare Åstorps industrier, undrar Andreas Kovacs. Som bor tillsammans med Gun-Britt Bengtsson i en villa alldeles intill den tänkta placeringen.

”Lägg den nära Åstorps industri”
- Vi bor precis vid den plats där fiskodlingen ska etableras, säger Andreas Kovacs. Och självklart vill vi inte ha denna stora, störiga anläggning utanför fönstret.

- Platsen som är tänkt inledningsvis är dessutom liten och inklämd mellan våra hus och Siwertell. Varför kan inte Tornérhjelm lägga anläggningen närmare industriområdet i Åstorp? Han har ju mark så det räcker utan att behöva förstöra vår boendemiljö.

Vi åker och tittar på den tänkta marken där det just nu växer spannmål. Siwertell ligger där men från den fabriken hörs inte ett ljud.

- Det fick vi höra, säger Andreas Kovacs och syftar på mötet med markägaren tidigare i vecken. Att vi har ju redan Siwertell här så varför bråkar vi. Men det är bara så att Siwertell är inte igång på helger och nätter utan bara på dagtid vardagar. Så de stör inte oss.

Martina Pålsson har varit i kontakt med Länsstyrelsen om ärendet och där har man försäkrat henne om att ta emot namnlistan så snart den är klar. Så att den kommer med i handläggningen.

- Gunnarstorp är en pärla, säger de som samlats utanför tvättstugan för att berätta om sin frustration inför bygget. Det är så idylliskt här. Rudolf Tornérhjelm visade ingen förståelse för våra argument om förstörd boendemiljö. Men vi vill med näbbar och klor slåss för att få behålla vår fina by som den är.

Ett par av dem som dyker upp vid tvättstugan undrar över om man går miste om jobb om man stoppar planerna.

- Det blir 50 jobb, svarar någon.

De jobben är dock inte öronmärkta för Gunnarstorpsbor.

Redaktionen har sökt Rudolf Tornérhjelm för kommentar men hittills inte nått fram.

Läs vår tidigare artikel om fiskodlingen här. Konsultfirman som citeras i de är idag utbytt till en annan.

Marianne Rönnberg Galmor