CORONA På Facebook frågade en besviken Billesholmsbo varför personalen på Bjuvs Bibliotek har skydd mot Covid19 vid ut- och inlämningsdisken på biblioteken i Bjuv men inte i Billesholm & Ekeby. - Är det inte lika noga med alla? frågade han ansvarig chef Catarina Månsson.

- Vi har gjort riskbedömningar för varje enskilt bibliotek, svarar Catarina Månsson, enhetschef för bibliotek och kulturarv i Bjuvs kommun. Beroende på hur lokalen ser ut, besöksfrekvens och annat som vi tagit hänsyn till, så ser det olika ut.

- På biblioteket i Ekeby tillåter vi t ex högst 20 samtidiga besökare då vi anser att det annars blir svårt att kunna hålla avstånd.

Grundskydd med skyltar om att visa hänsyn, tvätta händerna och hålla avstånd samt handsprit och extra städning finns på alla biblioteken. Personalen har tillgång till visir att använda vid nära kontakt om man anser att behov finns.

MRG