Foto: Bjuvsbostäder.
POLITIK Den styrande koalitionen i Bjuvs kommun vill sälja lägenheter i Bjuvsbostäder. Oppositionen säger nej. De vill sälja aktier istället.
Redan i sina budgetförslag som presenterades i slutet av 2019 sa Sverigedemokraterna och Moderaterna att de vill sälja ut en del av det kommunägda bostadsbolaget. Vilket skapat stor oro bland de boende och Hyresgästföreningen. Även oppositionen, under ledning av Socialdemokraterna, har starkt vänt sig emot detta.

I ett särskilt yttrande inför mötet häromdagen i Kommunstyrelsen sa den samlade oppositionen i ett skriftligt meddelande till redaktionen via oppositionsrådet Anders Månsson - att om de inte lyckas rösta ner SD/M/L så vill de istället sälja ut aktier till någon privat intressent.

Att sälja lägenheter eller aktier - vad är skillnaden?

- Vi behöver pengarna som en försäljning av 30 % av lägenheterna innebär, säger kommunalrådet Mikael Henrysson (SD).Att sälja aktier istället är inget alternativ.

- Säljer man lägenheter så  kan man lika bra sälja hela bolaget, menar såväl tidigare ordföranden Stefan Svalö som flera andra socialdemokrater.

- Krymps Bjuvsbostäder måste man dra ner på anställda, service mm. Det blir en nedåtgående spiral, fortsätter Svalö.

Expertutlåtande
Experter har tittat närmare på om det överhuvudtaget går att sälja aktier och två tal har analyserats -  51 respektive 20 procent. De sakkunniga sammanfattar:

- Skulle kommunen sälja 51 procent är Bjuvsbostäder inte längre ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag enligt Allbolagen. Bolaget får då inte längre drivas enligt affärsmässiga principer utan till självkostnadsprincip. Utan vinstsyfte.

Frågan vilka vinstdrivande företag som vill köpa in sig under sådana förhållanden uppstår.

- Säljer Kommunen bara 20% av aktierna kvarstår allmännyttan enligt Allbolagen. Bjuvsbostäder får då fortsätta att drivas affärsmässigt men här infaller värdeöverföringsbegränsningar som är mycket snäva. Så snäva att frågan är om en sådan affär är attraktiv för ett vinstdrivande företag.

I båda fallen kan Bjuvsbostäder också vara upphandlingspliktigt. Kommunallagen kräver dessutom att Kommunen styr bolaget. Vilket  experterna inte tror externa bolag kan acceptera. 

Slutsatsen blir således en rekommendation om att snarare sälja del av lägenhetsbeståndet än aktierna.

Vad som i verkligheten beslutas i frågan får vi veta på mötet i Bjuvs Kommunfullmäktige. Torsdagen den 27.2 kl. 19.00. I Varagårdsskolans aula.

Marianne Rönnberg Galmor