LÄRA Torsdagen den 20 februari klockan 13 påbörjas rivningen av den gamla skolbyggnaden på Brogårdaområdet i Bjuv. För att ge plats åt Bjuvs Lärcentrum – där vuxenutbildning och arbetsmarknadsverksamhet ska verka gemensamt.
Det är vuxenutbildningen Futurum och arbetsmarknadsenheten i Bjuvs kommun som ska slås ihop och bilda Bjuvs Lärcentrum. Syftet med att lägga dessa verksamheter under samma tak är att de ska komplettera varandra - Bjuvs Lärcentrum är en satsning både på vuxenutbildning och arbetsmarknadsverksamhet.

Förhoppningen är att närheten mellan dessa två verksamheter ska leda till att fler får utbildning och insatser, vilket i sin tur leder till att fler fortare kommer i arbete och blir självförsörjande.

Kommunstyrelsen ordförande Mikael Henrysson (SD) och Jörgen Johnson (M) kommer att slå släggan i väggen för att påbörja rivningen och markera starten för det nya lärcentret.

MRG