ROBOT Sedan ett par veckor tillbaka tar Bjuvs kommun hjälp av en robot för att handlägga försörjningsstöd. På ett par minuter gör roboten beräkningar som för en medarbetare skulle ta upp emot en halv dag att genomföra. På så vis frigörs tid som medarbetarna nu istället kan ägna åt socialt arbete och att möta människor. Det nya arbetssättet är unikt för en kommun i Bjuvs storlek.
Roboten, som brukar kallas ”den digitala medarbetaren”, är egentligen ingen robot utan ett dataprogram med algoritmer. Roboten plockar uppgifter från den inkomna ansökningen om försörjningsstöd samt från diverse offentliga system och ger ett förslag på beräkning. Sedan tittar en medarbetare på förslaget och bedömer om det ser rimligt ut.

- Syftet med att använda sig av en digital medarbetare är att frigöra tid för våra handläggare så att de kan ägna sig åt det sociala arbetet. Vi vill träffa människor och hjälpa dem att kunna stå på egna ben. säger Mikael Bogarve, enhetschef inom vuxenomsorgen i Bjuvs kommun.

Bilden: Misty II, som är en programmerbar robot som du kan läsa upp själv. Det Bjuvs kommun har börjat använda är ett DATAPROGRAM.

Bjuv har valt att låta roboten ta hand om nyansökningar om försörjningsstöd, då dessa ansökningar är mest tidskrävande för medarbetarna att hantera manuellt. De löpnade ansökningarna sker redan till stor del per automatik. Tidsvinsten gör att medarbetarna nu kan arbeta på ett annorlunda sätt än tidigare.

- Jag tror att vårt sociala arbete kommer se annorlunda ut framöver, säger Mikael Bogarve.  Nu när delar av administrationen är automatiserad har vi mer tid över till att träffa människor. Dokumentationskraven inom vårt område har ökat på bekostnad av själva mötet med de invånare vi träffar, men nu har vi mer tid att möta och hjälpa människor igen.

Att införa automatiserad handläggning har varit en stor och bitvis komplicerad process. Dels att få tekniken på plats, dels att hitta nya arbetssätt. Just att implementera nya arbetssätt är något som krävt mycket engagemang och ett nytt tankesätt. Många medarbetare har varit med i processen som nu börjar ta form.

- Många kommuner hör av sig och är intresserade av att veta hur vi gjort. Vi ska också åka till Stockholm och föreläsa på SKR (Sveriges kommuner och regioner) och berätta om vår resa. Det känns extra kul att visa att det faktiskt går att göra något sånt här i en mindre kommun, avslutar Mikael Bogarve.

MRG