POLITIK Bjuvs nya politiska ledning, Sverigdemorkraterna i teknisk samverkan med Moderaterna, vill ha ytterligare en tjänst som kommunalråd parallellt med den redan befintliga. Oppositionen reserverar sig mot förslaget
På ett extrainsatt möte i Kommunstyrelsens arbetsutskott (Ksau) på onsdagen behandlades ett förslag från sittande politisk ledning om att inrätta ytterligare en kommunalrådstjänst i kommunhuset. På halvtid. Förslaget har beretts av kommunchef Christer Pålsson och kommunens egen jurist Julia Pietrek.

- Avsikten, säger kommunalrådet Mikael Henrysson, med att inrätta ytterligare en kommunalrådspost är enligt initiativtagarna att skapa goda förutsättningar till insyn i, och möjligheter att påverka, beredningsprocessen för partierna som ingår valteknisk samverkan, samt avlasta kommunstyrelsens ordförande arbetsuppgifter och uppdrag. Det kan också uttryckas som ett ansvar att samordna och företräda majoritetens politik samt värna och utveckla demokrati.

Den nya kommunalrådstjänsten ska enligt förslaget omfatta en halvtidstjänst och innehas av företrädare för de styrande, vilket i det konkreta fallet - om förslaget går igenom - innebär att Moderaternas Jörgen Johnsson får jobbet. Det nya kommunalrådet är även tänkt att vara ordförande i kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt.

Den nya kommunalrådstjänsten förelås finansieras med 15 procent av arvodet som utgår till ordförande i kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt och med resterande 35 procent av kommunstyrelsens anslag till förfogande.

Oppositionens reservation
Direkt efter mötet enades oppositionen om att tillkännage en reservation mot förslaget. Den signerades av oppositionsrådet Anders Månsson (S), Christer Landin (S) samt Nils Nilsson (C). De skriver:

”Att på detta sätt lägga förslag om en utökning av kommunalråd utan en parlamentarisk beredning är fel.

De styrande föreslår en utökning med 35 procent som kommer att kosta cirka 500 000:-/år, var ska man ta dessa pengar i budget?

Hur tänker man göra för att även ge opposition utökade möjligheter i sitt arbete?

Yrkande: Avslag på ärendet i sin helhet.”

Frågan förs nu vidare till Kommunstyrelse för diskussion och beslut och därefter avgörs den i Kommunfullmäktige.

Marianne Rönnberg Galmor