Kleinska villan var innan den revs boende för ensamkommande flyktingbarn och Åsa Malmström, i förgrunden, verksamhetschef på Socialtjänstens barn- och ungdomsgrupp.

BOSTAD Inom kort går Bjuvs kommun ut med en fråga till privata aktörer om intresse för att bygga ett trygghetsboende i Bjuvs kommun. Placering den sk Kleinska villan i norra Bjuv.

- Flera bostadsutvecklare har visat intresse för att bygga ett trygghetsboende på kvarteret Ulven i centrala Bjuv, säger Mikael Henrysson, kommunstyrelsens ordförande i Bjuvs kommun. Vi vill nu ha in intresseanmälningar så vi kan välja det bästa boendet för våra äldre i kommunen. 

Den nya ledartrojkan SD-M vilar inte på hanen när den nu försöker blåsa nytt liv i planerna på ett sk trygghetsboende i Bjuv. 2014 gav kommunfullmäktige i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett nytt trygghetsboende. Med trygghetsboende menas hyresbostäder för äldre personer över 65 år, där det finns gemensamhetsutrymmen som främjar gemenskap och trygghet. Under vissa tider finns det i fastigheten även personal som kan stödja de boende. Under åren har bland annat kommunen köpt den mark som behövs, tagit fram en detaljplan för området samt skisser och förslag över hur det skulle kunna se ut.

- Den 29 november 2019 beslutade kommunfullmäktige att trygghetsboendet ska byggas i privat regi, säger Mikael Henrysson. Arbetet gick igång strax efter och inom några veckor går vi ut med förfrågan om intresseanmälan för markanvisning. Där ska vi tydliggöra vilka krav som vi ställer på trygghetsboendet och hur de olika förslagen som kommer in ska utvärderas, det vill säga hur vi väljer.

Statsbidrag ett krav
Kraven är bland annat tillgängligheten, ekonomin och gestaltning, det vill säga hur byggnaden ska se ut samt hur den förhåller sig till andra byggnader och gator. Bjuvs kommun kommer att kräva att byggherren söker och beviljas stadsbidrag för trygghetsboende. Det garanterar att huset fortsätter att vara trygghetsboende under minst åtta år.

Förslagen utvärderas när de har kommit in och därefter väljer kommunen det som bäst uppfyller kraven. Byggherren upprättar ritningar, kommunfullmäktige fattar beslut om att överlåta marken och byggherren söker bygglov. Därefter är klart att börja bygga.

Bjuvs kommun förbinder inte sig att blockhyra lokaler. Hyresnivåer styr inte heller Bjuvs kommun utan det beslutar marknaden och bostadsutvecklaren.

10-årig diskussion
- Detaljplanen för området är redan klar, så byggstart kan ske så snart avtal är skrivet med byggherren och bygglov har beviljats, säger Mikael Henrysson.

På den aktuella marken låg tidigare bla den sk Kleinska villan som kommunen ägde när den revs.Tidigare kommunstyre begärde också in anbud för att bebygga den och processen kom så långt att Midroc sades ha fått uppdraget. Men i sista stund drog Socialdemokraterna tillbaka affären, som de ansåg blev för kostsam, och sedan dess gapar tomtmarken tom. 

Diskussionerna om att bygga trygghetsboende i Bjuvs kommun har pågått sedan 2010.

MRG