Bjuvs nya kommunalråd Mikael Henrysson och nya oppositionsråd Anders Månsson, ler i kapp idag.
POLITIK På torsdagens möte i Bjuvs Kommunfullmäktige föll de sista formella pusselbitarna så på plats. Numera har det nya kommunalrådet Mikael Henrysson (SD) flyttat in i det stora ordföranderummet. Och Anders Månsson (S), tidigare kommunalråd - nu oppositionsråd - har flyttat in i ett mindre. Nu återstår att se vad maktskiftet innebär för invånarna i Bjuvs kommun.

Sverigedemokraterna samarbetar med Moderaterna Bjuv samt Sven-Ingvar Blixt (L). De har sinsemellan fördelat platserna i de olika nämnderna där ordförandeposterna har gått till det vinnande laget och viceposterna till den tidigare ledartrojkan. I Vård- och omsorgsnämnden har dessutom Anita Herder Blixt gått in som ledamot för SD. Även om hon, liksom maken, politiskt har en annan hemvist.

Ordförandeposten i kommunägda Bjuvsbostäder innehas numera av en moderat liksom ordförandeposten i det delägda Bjuvs Fibernät AB.

På mötet i KF den 30.1 uteblev några av Socialdemokraternas tyngsta ledamöter som tex Stefan Svalö, Ulrika Thulin, Martin Fridehjelm och Bert Roos. Något som kommenterades en del efter mötet.

Enligt vad vi erfar var paret Svalö-Thulin på semester, Martin Fridehjelm på tjänsteresa och Bert Roos indisponibel av hälsoskäl.

Mötet besöktes däremot av en reporter från rikstidningen Dagens Nyheter. Som nu fått upp ögonen för att Sverige i och med maktskiftet i Bjuv nu fått ännu en SD-styrd kommun på kartan.

Oavsett vad, så fortsätter bjuvsnytt.se att följa det politiska livet i kommunen.

Marianne Rönnberg Galmor