POLITIK Sven-Ingvar Blixt, sedan länge medlem i Folkpartiet - numera Liberalerna – ställer sin kompetens till förfogande hos Sverigedemokraterna Bjuv. I utbyte får han poster i två olika nämnder.

Sven-Ingvar Blixt har varit engagerad politiskt i många år. Han bor i Billesholm och i samband med det senaste kommunalvalet valde han att bedriva en personkampanj för liberal politik.

- Jag frågade Liberalerna Bjuv om de inte hade för avsikt att driva en valkampanj, berättar Sven-Ingvar Blixt. Skicka ut information om vårt parti.

- Svaret var nej och då bestämde jag mig för att göra något själv, fortsätter han.

Sagt och gjort. Blixt skrev ihop ett material själv och gick personligen runt i Billesholm och Ekeby och delade ut det i brevlådorna.

När rösterna var räknade visade det sig att han på detta fick 11 röster, motsvarande 28,95 procent, och hamnade i topp på Liberalernas lista.

Inom partiet sågs detta inte med blida ögon. Han ombads lämna partiet och fick inga politiska uppdrag i nämnder etc.

- Men jag lämnade såklart inte, säger han. Jag hade ju fått folks röster och var helt inne på att förvalta det förtroende genom att vara kvar och driva liberala frågor i kommunpolitiken.

Nappade inte direkt
Ganska snart efter valet blev han av olika personer i SD-kretsen uppvaktad. Ville han inte ingå i deras grupp?

- Det blev inget av det då och det var inget officiellt, säger Blixt. Men nu fick jag frågan av Mikael Henrysson, som ju blir kommunalråd i Bjuv. Och då sa jag ja.

Övergången innebär att SD i omröstningar i Kommunfullmäktige kan få totalt 17 istället för 16 platser. Deras egna 11, Moderaternas 5 och så ytterligare en röst - från Sven-Ingvar Blixt. Medan oppositionen under ledning av S endast får ihop 14.

Sven-Ingvar Blixt är tekniker till yrket, om än idag pensionerad, och har tidigare under sin politikergärning suttit både i Tekniska utskottet – nu Tekniska nämnden – och Byggnadsnämnden.

- Mikael Henrysson och jag har gjort upp att jag ska ha en plats för SD både i Tekniska nämnden och Byggnadsnämnden. I den första som 1:e vice ordförande och i den senare som ersättare, säger Blixt.

- Det jag brinner för inom lokalpolitiken, fortsätter han, är tekniska frågor. Och kommer det upp frågor eller åsikter i övrigt, som jag inte instämmer i, då opponerar jag mig. Jag har gjort klart för Mikaelsson att jag ingår i SD men med mina liberala åsikter.

Oklart vilken bänk i KF
Frågan om på vilken bänk Sven-Ingvar Blixt ska sitta i kommunfullmäktigelokalen i Varagårdsskolan återstår att besvara. Det avgör KF:s ordförande men kollegorna inom Liberalerna Bjuv har nog också en åsikt. Och i så fall framkommer den säkert på det möte L har den 29 januari – alltså dagen före det avgörande mötet i kommunfullmäktige – den 30 januari.

Huruvida Blixt skulle kunna bli utesluten för sitt ”sidbyte” har han inte funderat på.

- Jag behåller min liberala ideologi och är inte bunden till någon. Känner jag för det så kan jag tom tänka mig att avstå från att rösta i en fråga, avslutar han.

Marianne Rönnberg Galmor