POLISEN Många ser fram emot nyår och de fyrverkerier som hör traditionen till. Men dock inte alla. Både människor och djur besväras som bekant.
De lokala ordningsföreskrifterna för Bjuvs kommun är därför att fyrverkerier endast är tillåtna mellan kl 16.00 på nyårsafton fram till 04.00 på nyårsdagen utan det polistillstånd som normalt krävs.

Det finns dessutom vissa platser som är undantagna där du inte får använda fyrverkerier alls, bland annat i närheten av kommunens äldreboenden. Närmare bestämt närmare än 100 m från - Varagården, Bjuv - Ekhaga, Billesholm - Solhemmet, Ekeby - N Vrams vårdhem - Sjukhemmet, Almgatan Bjuv.

Här hittar du de lokala ordningsföreskrifterna där du kan läsa mer.

- Begränsningar gällande fyrverkerier har sin grund i riskerna som explosiva varor innebär. Åldersgränsen för att köpa, inneha och använda fyrverkerier är 18 år.

- Åldersgränsen infördes för att minska risken för skador i samband med fyrverkerier eftersom minderåriga ofta är inblandade i den här typen av olyckor, säger kommunpolis Bo Blixt.

MRG