Polisen ska bli mer synlig i samhället. Som här på tisdagskvällen, då i sällskap med en grupp polisvolontärer.
 
POLISEN På tisdagskvällen gjorde Lokalpolisen Söderåsen en medborgarundersökning i centrala Bjuv. Summan av svaren de fick var att folk vill att polisen syns oftare i samhället.
Niclas Duvner, tillförordnad gruppledare inom Lokalpolisen Söderåsen, befann sig på platsen, inledningsvis med 5 polisvolontärer. Senare anslöt sig fler både poliser och volontärer.

De flesta tilltalade svarade spontant på polisens frågor. Det handlade om ifall servicen på polisstationen i Bjuv är tillräcklig, om den tillfrågade saknar någon tjänst på stationen, om man upplever att polisen finns på orten i tillräcklig omfattning och vilken polisverksamhet man anser vara viktigast, för att öka tryggheten i Bjuvs kommun.

Den sista frågan var uppdelad i alternativen: trafikkontroller, fotpatrullering, synlighet av polisbilar på orten, insatser mot alkohol och narotikahantering eller  ”annat”.

Ett par damer från Gunnarstorp önskade fler trafikkontroller eftersom ”folk kör som idioter” genom samhället – gupp till trots.

En dam berättade att det behövs poliser som kontrollerar alkohol- och narkotikahantering i Billesholm. Något hon upplevde som ett stort problem.

- Mitt intryck efter att ha pratat med folk här i två timmar är att alla människor vill att polisen syns mer på byn, sa Niclas Duvner. Det är alltså budskapet vi tar med oss hem.

Likadana medborgarundersökningar som den i Bjuv görs just nu även i de övriga kommuner som ingår i lokalpolisen Söderåsen. Som förutom Bjuv numera omfattar Åstorp, Klippan, Perstorp och Svalöv.

 

 

Så ska de synas mer
Tillförordnad chef för såväl Niclas Duvner som övriga i lokalpolisen Söderåsen är Tobias Ekdahl som har sin fysiska placering i Klippan. Vi frågar honom hur polisen tänker bemöta Bjuvsbornas krav och önskemål. Polisen har just omorganiserats, vilket naturligtvis påverkar också den lokala polisstationen i Bjuv. Omorganisation brukar också alltid innebära nedskärningar. Har polisen över huvud taget möjligheter att bli mer synliga i folks vardag?

- Vi har resurserna, svarar Tobias Ekdahl. Om vi är synliga eller inte beror inte på att resurser saknas utan på att vi som finns måste ändra vårt sätt att arbeta.

 


Polisen Niclas Duvner i samspråk med ett gäng nyfikna ungdomar i Bjuv.

 

Vill undvika kartläggning
Som vanligt är polisen förtegen om det exakta antalet tjänster som finns på varje lokalstation eftersom man vill förhindra vissa grupper från att kunna kartlägga verksamheten.

- Men i Bjuv kan jag berätta, så har man idag mer resurser än för två år sedan, säger Tobias Ekdahl. Förra året utökades Bjuv med 3-4 tjänster.

Resurser som ännu inte är i full kraft eftersom ett par mannar för närvarande deltar i annan verksamhet som prioriteras på annat håll i organisationen, enligt Ekdahl.

- Vi räknar med att organisationen i Bjuv är i full verkan efter sommaren, tillägger han.

Underrättelsejobb
Vad innebär det då att polisen ska ändra arbetssätt och bli mer synlig? Stationen i Bjuv är ju tex bara öppen dagtid.

- Medborgarenkäter som den i Bjuv igår, är ett sätt, säger Tobias Ekdahl. Att finnas anträffbara i en husbil som man är i Höganäs, kan vara ett annat. Vi återkommer om det längre fram.

Ekdahl berättar också att man satsar på underrättelseinhämtning via allmänheten. För att genom tips kunna kartlägga vilka platser i varje kommun som det är angeläget att polisen har kännedom och uppsikt över. Det kan handla om allt från tips om trafiksituationer till var otillåten verksamhet pågår.

- Den fulla effekten av vårt nya arbetssätt ser vi inte förrän om 1-2 år, avslutar Tobias Ekdahl.

Enligt tf lokalpolischef Tobias Ekdahl är huvudsyftet med polisens omorganisation att invånarna ska uppleva att polisen blir mer lokal.

Text och foto: Marianne Rönnberg Galmor

 

”Volontärerna en brygga mellan polis och allmänhet”

POLISEN Ett stort antal polisvolontärer hjälper polisen att ha kontakt med allmänheten. Exempelvis på Bjuvskalaset och andra stora, publika tillställningar. – Vi är som en brygga mellan allmänheten och polisen, förklarar volontären Per Lindell.
Syftet med polisvolontärer är att öka känslan av trygghet och förebygga brott.

Polisens volontärer är en frivillig, oavlönad verksamhet som syftar till att vara en länk mellan Polisen och allmänheten och därigenom medverka till att minska brotten och öka tryggheten i samhället. Volontärverksamheten bedrivs över hela landet.

- Den som är intresserad av att vara volontär söker själv hos polisen, säger Per Lindell. Sedan görs en sökning av den sökande i brottsregistret. Finns det inga anmärkningar där så kallas man till intervju.

Volontärerna anmäler sig till och genomför olika uppdrag såsom brottsförebyggande information vid affärer, parkeringsplatser, bostadsområden, grannsamverkan, uppsökande kontakter, kampanjer mot langning av alkohol till minderåriga, observationsuppdrag, nattvandringar med mera.

Jobbar utspridda
- Det är viktigt att vi volontärer är utspridda när vi arbetar, tillägger Per Lindell. Folk har i regel inga problem att gå fram och tala med oss. På något sätt kan det kännas enklare än att gå fram till en uniformerad polis.

- Men om vi uppträder i grupp vågar inte folk gå fram.

Ett stort antal volontärvästar lyste gula i den aktuella Bjuvskvällen och i konsekvensens namn gav sig så småningom Per Lindell och en kollega av till ett annat område i norra Bjuv. För att informera och ställa frågor till dem som befann sig där istället.

Marianne Rönnberg Galmor