SKOLAN Den här veckan går i praktikens tecken på Varagårdsskolan. Representanter för olika yrken besöker skolan för att berätta om vad de gör. Gustav Jansson t.ex., fd elev på skolan som flugit in från London, berättar om hur han blev jurist.

Varagårdsskolan går i år för första gången ifrån konceptet med praktik ute på företag etc. för åttondeklassarna. Istället satsar man på att yrkesverksamma besöker skolan och berättar om skolor, studievägar etc. Samt om hur arbetsdagen ser ut. På riktigt. I verkligheten.

- De sista åren har det varit svårt att ordna praoplatser till eleverna, berättar Håkan Larsson, lärare på Varagårdsskolan i 33 år och numera förstelärare.

Håkan Larsson är den som tillsammans med Magdalena Modén, studie- och yrkesvägledare på Varagårdsskolan, kombinerat programmet för praktikveckan.

- Det har blivit tuffare konkurrens om de praktikplatser som finns, detta beror på att många behöver praktikplatser, exempelvis gymnasieskolan, högskolan, Komvux, fortsätter Håkan Larsson.

- Många elever intresserar sig också för yrken där de inte har möjlighet att få göra prao, som exempelvis polis.

Schemat för praktikveckans föredrag ser ut så här:

På måndagen kom en polis, en jurist/ekonom och ett gäng bilmekaniker och berättade om sina jobb. På onsdagen kommer en socionom, en målare och en sjuksköterska. På fredagen kommer fd elever för att berätta om sin ”resa” - från lämnad grundskola till idag. Blanda annat kommer en präst, en frisör, möbelförsäljare, en plattsättningsföretagare, en livscoach och en kommersiell kommunikatör och delar med sig av sina livsberättelser.

- Syftet med fredagens besök av fd elever är att inspirera de nuvarande eleverna genom goda förebilder, säger Håkan Larsson.

Det kommer också under veckan att bli tillfälle för eleverna att lära sig skriva CV. En bra förberedelse inför inte minst den första sommarjobbsansökan. Arbetsförmedlingen kommer också att informera om sin verksamhet.

 

Magdalena Modén och Håkan Larsson. Jurist och ekonom Gustav Jansson.

 

Bjuv-London t.o.r.
Juristen-ekonomen som nämns ovan är i verkligheten Gustav Jansson, idag verksam inom försäkringsbranschen i London. Han tyckte det var värt ”besväret” att flyga till Skåne för att vara med och berätta om sitt yrkesval och hur han gjort för att komma från studier i Lund till det nuvarande jobbet i England. En väg som bl.a. inneburit att han först som trainee och senare som anställd rest mycket samt arbetat och bott på många platser i världen.

- Jag tycker det är jätteviktigt att få berätta för ungdomarna här om vad jag arbetar med. Många har en bild av mitt yrke från TV-serier och filmer och undrar kanske mest varför jurister och advokater klär oss i så ”konstiga kläder och peruker”.

- Genom att vara här kan jag ge en verklig bild av vad jurister gör, var man studerar och vilka olika inriktningar man kan välja mellan. Med min egen berättelse hoppas jag kunna öppna upp för ett bredare intresse för juristyrket. Visa att det är möjligt och roligt att läsa vidare. Juridik t.ex. behövs ju överallt i samhället. Inte bara i domstolar. Liksom ekonomi, som jag också studerade i Lund.

Lätt att hitta
Gustav växte upp i Bjuv och gick ut Varagårdsskolan för 18 år sedan. Hans mamma Agneta var lärare på Varagårdsskolan. Pappa var ekonomichef på Findus. Numera bor föräldrarna i Helsingborg och förutom att göra en insats för andra Bjuvsbarn så är en resa till Skåne aldrig fel, resonerar han.

Hans klassföreståndare på Varagårdsskolan var Håkan Larsson, som han sedan dess hållit kontakten med. Därför var han också ”lättfångad” när Håkan raggade föreläsare.

Gustav har funderat en del över behovet av att yrkesverksamma kommer till just Bjuv och rapporterar ”från verkligheten”.

- Ser jag på min egen avgångsklass så är det nog inte så många som fortsatte studera efter nian, säger han. Kanske för att man inte förstår vart det kan leda.

- Så kan jag ge lite tillbaka lite till ”mitt” Bjuv, i form av inspiration och uppmuntran, så vore det jätteroligt.

”Kul höra om alla yrken”
Två av de åttondeklassare som tar del av praktikföreläsningarna denna vecka är Jesper Pettersson och Fredrika Persson. Båda ser personligen fram emot att lyssna på den sjuksköterska som kommer. Fredrika för att hon kan tänka sig att bli sjuksköterska. Jesper för att han är intresserad att höra om vården – och kanske bli läkare.

- Men vi tycker över huvud taget det ska bli roligt att lyssna på alla som kommer, säger de båda. Även om man inte tänkt bli bilmekaniker t.ex. så är det värdefullt att lyssna på dem när de är här och berättar om sina jobb i praktiken.

- På det sättet får man inblick i världar som man annars kanske inte skulle veta något om alls, säger Fredrika och Jesper.

De två ungdomarna ser också fram emot att lära sig skriva CV:n.

- Så att man är lite förberedd när det är dags att söka sommarjobb och gå på anställningsintervju, säger de förväntansfullt.

Varagårdsskolans nästa praktiksatsning är Företagande - för niorna hösten 2016.

Text och foto: Marianne Rönnberg Galmor