BJUVS FÖRSAMLING Fem av Bjuvs församlings nio kyrkvärdar, samtliga kvinnor, har gått en säkerhetsutbildning. För att öka tryggheten för kyrkans besökare.
Det började med att Ann-Britt Lord och Anita Blixt motionerade om att säkerheten i kyrkorna i Bjuvs församling borde förbättras. Efter viss tvekan hörsammade de styrande deras önskemål om en säkerhetsutbildning. En instruktör från Åstorp utsågs för utbildningen och med hjälp av dockan Hilda började så eleverna öva på Första hjälpen mm.

 

Bildtext: Anita Blixt och Ann-Britt Lord på festmässa i Billesholms kyrka. 

 

- Först och främst, säger Ann-Britt Lord, behåll lugnet om något händer. Och skapa dig så fort som möjligt överblick över det faktiska läget.

- Det är viktigt att inte stå handfallen. Ambulansen kommer i snitt inte förrän efter 12 minuter – vid omgående larm. Och de minuterna är synnerligen viktiga.

Kyrkvärdarna fick lära sig ABC-metoden – A för andning, B för blödning och C för cirkulation.

På eftermiddagen var temat Checklista för stöld.

- Att jag ville ha den här utbildningen handlar om tryggheten som ska finnas i kyrkan, säger Ann-Britt. Vi som kyrkvärdar och kyrkvaktmästare ser vad som händer och bryr oss. Och det är också vi som har det första ansvaret att handla. Med utbildningen i ryggen känns det mycket lättare att bära.

Säkerhetskursen ägde rum i Ekeby församlingshem och kontraktets kyrkvärdar var kallade av prosten och tillika kyrkoherden Annika Linderfalk. På Ann-Britt Lords initiativ.

Fortsättning på temat
Ann-Britt Lord berättar att hon har nya planer på gång vad gäller säkerhet i kyrkan:

- Jag skulle vilja att vi bjuder in kyrkvaktmästarna så att vi tillsammans kan inventera var våra sk Förstahjälpen-kit finns, säger hon. Att vi vet det är ju också mycket viktigt. Om vi ska kunna ingripa effektivt.

- Att svimma är ett ögonblicks verk, fortsätter Ann-Britt Lord. Det händer inom 2-3 minuter.

Marianne Rönnberg Galmor