HISTORIA Bjuvs bibliotek inbjuder onsdagen den 23 september till en historisk resa från Ekeby badhus och ut i ett industriellt landskap. Trädgården utanför badhuset är mötesplatsen och scenen. Publiken bjuds på fakta, personliga berättelser och fantastiska foton av Calle Bergendorf, Kristoffer Granath och Helen Stalin Åkesson.

Calle Bergendorff - webmaster fotograf, urban explorer och ansvarig för www.tilltradeforbjudet.se. Calle har en bakgrund som ekonom och har arbetat inom flera branscher, därav ett stort intresse för industriella miljöer och deras historia. Likt en spårhund nosar han upp platser som glömts bort, riskerar totalt förfall eller som står inför omfattande förändring.

Kristoffer Granath – fotograf med fokus på dokumentation, bokuppdrag och personporträtt, www.kristoffergrantah.se. Människan står i centrum och Kristoffers ambition är att skildra den verklighet vi lever i. Social hållbarhet är ett återkommande begrepp. Kristoffer kommer dem han porträtterar mycket nära. Även i bilder utan personer finns en påtaglig närvaro

Helene Stalin Åkesson – byggnadsantikvarie på Regionmuseet, www.regionmuseet.se. Hon har sedan Skrombergaverken lades ner 2008 återvänt till platsen i flera projekt. Ofta har samverkan skett med Skromberga Akademi, boende på plats liksom med det lokala näringslivet. För Helene är det viktigt att se Skromberga som en del i det skånska gruvbältet

Tid: Onsdag 23 september kl 17.30-19.00. Ett råd på vägen: klä er efter väder, ta gärna med en brassestol och håll avstånd.