KULTUR Nu är det dags att nominera kandidater till priserna årets kulturpristagare och årets ungdomsledare. Nomineringstiden varar till den 1 maj.
Ungdomsledarpriset delas ut till en ungdomsledare i en registrerad förening i Bjuvs kommun. Ledaren ska arbeta för gemensamskap, gruppkänsla och resultat. Vidare ska ledaren vara kreativ och arbeta för att förnya verksamheten.

2016 års kulturpris tilldelades Eddy med fru.

Kulturpriset delas ut till den invånare som har utfört en värdefull gärning inom vetenskapens, konstens, musikens, arkitekturens, litteraturens, teaterns, hembygdsvårdens, folkbildningens eller annat kulturellt område.

Nomineringar görs på särskild blankett eller e-tjänst som finns på kommunens webbplats www.bjuv.se. Bägge pristagarna utses av kultur- och fritidsnämnden.

Kulturpriset och ungdomsledarpriset delas ut på nationaldagsfirandet i Billesholms Folkets park den 6 juni.

MRG