Uppdaterad - AFFÄRER Om inget oförutsett inträffar så kommer Bjuvs kommun snart att sälja Flamman och fd kommunhuset. Båda i Ekeby.

Den gångna veckan godkände Kommunstyrelsen de två affärerna. En kvinna från Helsingborg har lagt bud på Flamman - Ekebys fd Folkets hus - samt de sex separata lägenheter som finns i modulerna som för några år sedan sattes upp av kommunen för flyktingmottagning. För 2,7 mkr respektive 960 000 kr.

Ekebys tidigare kommunhus i centrala byn vill ett par från Malmö köpa och de har bjudit 9,6 mkr.

Förskolan i gamla kommunhuset ska vara kvar 3 år till - dvs tills den under byggnad nya förskolan blir klar. Den nye ägaren avser dessutom att öppna tandläkarmottagning där förskolan är nu. Och vårdcentralen ska inte flytta utan blir kvar.

Huruvida det blir affär avgörs av Bjuvs kommunfullmäktige. Som möts torsdagen den 24 september kl 19.00. I matsalen på Food Hills AB. (Fd Findus).

Mötet sänds live på www.bjuvsnytt.se.

Marianne Rönnberg Galmor