Bjuvs kommunfullmäktige sammanträder numera i Foodhill AB:s samlingslokal - tidigare Findus matsal.
POLITIK idag sänder bjuvsnytt.se live när Bjuvs kommunfullmäktige sammanträder med början kl 19.00 i Foodhills samlingslokal på Billesholmsvägen 4 i Bjuv.

På grund av coronavirusets spridning vädjar vi till dig som åhörare att inte besöka sammanträdet om du har några symptom på sjukdom.

Bland annat kommer KF att behandla:

Köp av andel i ägarbolag och aktieägartillskott mm (avseende Ängelholm Helsingborg Airport)

Justering av bygglovstaxa avseende solceller

Införande av kommunal tomtkö i Bjuvs kommun

Hela kallelsen med bilagor finns tillgänglig digitalt på kommunens anslagstavla på Bjuvs anslagstavla på www.bjuv.se, i kommunalhusets kontaktcenter samt på kommunens bibliotek.

Pia Trollehjelm, ordförande
Susan Elmlund, kommunsekreterare