VATTEN Kommunfullmäktige beslutade den 29 november att höja VA-taxan med i snitt 1,9 procent.

Vid mötet den 30 november 2017 beslutade Bjuvs kommunfullmäktige – tvärs emot NSVA:s rekommendation – att endast höja taxa inför 2018. Därför har NSVA åter föreslagit en höjning inför 2019 och den här gången ja fullmäktige ja.

De s.k. brukaravgifterna justeras för dricksvatten med +3%, spillvatten med +1,6 % och dagvatten med +0 % vilket alltså innebär en snitthöjning av VA-taxan med 1,9%.

Justeringar av VA-taxan beror främst på kostnadsökningar enligt KPI.

De nya avgifterna gäller från den 1 januari 2019.

MRG