OSÄKERT Vad ska det bli av Bjuvs kommun rent politiskt`? Precis som på riksnivå så är det fortfarande oklart vilka som ska regera på lokalnivå i Bjuv, Billesholm och Ekeby. Sedan valet står alla partier och stampar utan att kunna bestämma sig. Idag sprack Moderaterna Bjuv på grund av att ledamöterna vill olika.

I valet fick Socialdemokraterna, som dominerat Bjuvs kommun sedan början av 1900-talet, 11 mandat i kommunfullmäktige. Lika många mandat fick Sverigedemokraterna. Efter de två blev Moderaterna det största partiet med 5 mandat. De övriga som finns representerade i Bjuvs kommunfullmäktige är Liberalerna, Kristdemokraterna, Centern och Vänstern och de fick alla 1 mandat vardera.

Hittills har en koalition bestående av S, L, KD och C styrt Bjuv. Men den nya mandatfördelningen garanterar inte att de kan fortsätta så. Eftersom SD blev så stort har därför Socialdemokraterna velat försäkra sig om makten genom att bjuda in vågmästaren Moderaterna till förhandlingar om samarbete.

Samma sak har Sverigedemokraterna gjort.

I de interna diskussioner som därefter följt inom M Bjuv har man inte kommit överens om vilken väg man ska gå.

Ninnie Lindell och Bertil Olsson har förhandlat för M:s räkning med S under ledning av Anders Månsson, kommunalråd i Bjuv. Enligt Månsson har samtalen varit konstruktiva.

Intern osämja
Men på tisdagen uppdagades det att moderaterna lokalt är splittrade. Ninnie Lindell och Bertil Olsson valde då att avsäga sig samtliga politiska uppdrag med omedelbar verkan. Olssons skäl pekade på att det förekommit interna gräl.

Enligt vad bjuvsnytt.se erfar ska dessa gräl bero på att majoriteten inom M vill gå med Sverigedemokraterna och att Lindell och Olsson har uppfattats velat dra personliga fördelar av att förespråka S.

Moderaternas ledare Ann-Charlotte Hammar Johnsson uttalar sig på tisdagen inte om de underliggande orsakerna till det som hänt utan hänvisar till ett möte som ska äga rum på lördag och som ska ge oss alla klara besked.

Historiskt
Moderaterna har alltså en vågmästerroll när det gäller makten i Bjuvs kommunfullmäktige som omfattar 31 mandat. Går de med SD så blir det totala antalet mandat 11 plus 5, alltså 16. Mot i så fall S och alliansen, som tillsammans har 15 mandat.

Hade M valt S mfl hade man totalt kunnat förfoga över 20 mandat ochfått en rejäl majoritet för besluten i fullmäktige. Den lösningen hade också garanterat "stoppat" Sverigedemokraterna. Vilket ju i ett antal politiska läger är själva huvudsyftet. Även om en del politiker hittills också berättat att de i nämnderna haft ett bra samarbete med SD-ledamöter.

Väljer M Bjuv nu att inleda samarbete med SD så kan den koalitionen med 16 mandat mot 15 ställa till stora svängningar i Bjuvspolitiken. Både vad gäller det närliggande beslutet om kommunens framtida budget och annat.

På lördag låter alltså Moderaterna oss veta hur det blir.

Vi lever i minst sagt spännande tider.

Marianne Rönnberg Galmor