TRYGGHET Erika Duvner, som har en bakgrund som polis, kommer att arbeta med trygghetsskapande och brottsförebyggande frågor.

Tjänsten som trygghetssamordnare är ny och målet med tjänsten är att skapa en långsiktig strategi för kommunens trygghetsarbete.

- Det känns jättekul att komma till Bjuvs kommun, säger Erika. Mitt arbete har just startat och jag försöker skapa mig en bild av kommunens verksamheter. Min förhoppning är att kunna bidra och vara bollplank gällande trygghetstänk i de flesta verksamheter. Det brottsförebyggande arbetet ska vara långsiktigt och utgå från kunskap omvilka problem som finns i kommunen, vi ska söka svar på vad de beror på, och därefter välja rätt insatser.

Trygg Sommar 2018
Stort fokus ligger nu på planeringen inför sommaren. Sommaren 2017 drabbades Bjuvs kommun av stor skadegörelse och satsningar på att minska skadegörelse och öka trygghet är därför i full gång.

- Jag jobbar just nu med att skapa struktur för arbetet vi kallar Trygg Sommar 2018, säger Erika. Tanken är att det ska underlätta för alla som jobbar i kommunens verksamheter, primärt kring ungdomarna. Under sommaren behöver vi en organisation som har överblick, som ger förutsättningar för följsamhet och agerar efter behov, säger Erika.

Tydlig social inriktning
Trygg Sommar-satsningen innefattar även en under sommaren kontinuerlig väktarinsats med tydlig social inriktning. Målet är fler vuxna ute bland ungdomarna,sommaraktiviteter i alla kommundelar och att både kommunens anställda och alla medborgare ska känna sig trygga i sommar.

- Jag tycker det är viktigt att komma ihåg att Bjuv ligger väl till i jämförelse med jämförbara kommuner i närområdet gällande det totala antalet anmälda brott, säger Erika. Första kvartalet 2018 är siffran för anmälda brott i kommunen klart lägre än motsvarande period de senaste åren. Däremot är den upplevda otryggheten något vi måste arbeta med.

Slutligen, vad tar du med dig från ditt förra yrke som polis?

- Mitt stora intresse för samhället och samhällsfrågor. Insikten att vi måste hjälpas åt: invånare, kommun och polis, om vi ska nå framgång och skapa ett tryggt samhälle.

MRG