"Därför röstade vi nej till köp av Flamman"

På kommunfullmäktige den 27 augusti fick S, C, FP och KD igenom ett köp av Flamman i Ekeby för 2 Mkr. Det innebär ett kvm pris på 147 kr, mot normala 20-25 kr kvm för råmark och ökar priset för en normaltomt med  115.000 kr. Även om de styrande i Bjuv har planer på att sälja det till någon byggherre, så är det ingen som kommer att vilja betala det priset för marken med en byggnad på, som har ett stort renoveringsbehov alternativt en kostsam rivning. Vilket höjer det totala markpriset ytterligare och gör att med stor sannolikhet att räkningen på detta minusköp kommer tillbaka till kommuninvånarna som får betala i slutändan.

Vi moderater röstade nej till köpet av Flamman. Vi anser inte att kommunen ska spendera kommuninvånarnas pengar på att betala överpriser för markinköp. Med nämnder som har svårt hålla sina budgetar när kraven på att följa lagar ökar, stora och kostsamma investeringar kommer inom en snar framtid och eftersatt underhåll av våra vägar och fastigheter och tomma lokaler som kostar nästan 1 Mkr per år, så anser vi att pengarna gör bättre nytta någon annanstans än till köp av mark till överpris.

I synnerhet sen Tekniska har fått ett sparbeting på 2,0 Mkr totalt varav Fastighet 1,5 Mkr på planerat underhåll och Gata & Park 0,5 Mkr på asfalt för att kunna hålla sin budget. Nu köper man in ännu en fastighet som ska underhållas och var ska pengarna tas till detta när tekniska redan har sparbeting?

Ninnie Lindell (M) Oppositionsråd

Bertil Olsson (M) Ledamot kommunfullmäktige