Min älskade livskamrat
Rune Malmberg

*25 december 1922

har idag stilla insomnat

Bjuv den 7 mars 2015-03-15

Gunvor

Släkt och vänner

Vida, vida min dröm mig för

bort mot oändligheten

Jordens oro ej mer mig stör

nu den strid är förgäten

ut mot blånande rymden sfär

aningens vingar mig hastigt

bär, närmare evigheten.

Begravningsgudstjänsten äger rum i Norra Vrams kyrka fredag den 20 mars kl. 14.00.
Efter akten inbjudes till Klockaregården. Anmälan om deltagande vid minnesstunden till Åstorp & Bjuvs Begr.byrå, tel. 042-501 21. Senast 18 mars.

Ett varmt tack till alla Er som har hjälpt Rune under hans sjukdomstid.