JOURNALISTIK I den debatt i Malmö om framtidens journalistik som jag deltog i tillsammans med bl.a. Jonas Nordling, Journalistiförbundets ordförande, och Lars Johansson, Helsingborgs Dagblads chefredaktör, rönte bjuvsnytt.se stort intresse. Lyssna och titta här.

Den s.k. tidningsdöden intresserar självklart hela den svenska journalistkåren. Vad som kommer därefter är det inte någon som vet. Journalistförbundet liksom många andra instanser har reagerat på att HD i slutet av 2013 sa att man överger lokalbevakningen i bl.a. Bjuv väckte reaktioner. Bland ortsborna förstås. Men också i journalistkretsar eftersom lokalbevakningen är en grundbult i det journalistiska uppdraget. Skyddat i grundlagen. Att inte bevaka är ett "demokratibrott".

Att just jag med bjuvsnytt.se bjöds in att delta i debatten beror på att denna modell - gedigen journalistisk kompetens parad med ny teknik - ses som en ny trend inom journalistiken. Varje erfaren journalist kan med enkla medel starta en tidning utan att knäckas av produktionskostnader.

Medan kollegorna i mediakretsar alltså ser positivt på bjuvsnytt.se är det inte riktigt så i alla delar av Bjuvs kommun. Fast Bjuv är en av få kommuner som kan stoltsera med en alldeles egen riktigt lokal och journalistisk lokaltidning, är misstänksamheten på sina håll påtaglig.

Här kan den som är intresserad och vill veta mer om vad det är som händer lyssna på debatten från Malmö - och också titta på den film som föregick samtalet.

Mycket nöje!

Marianne Rönnberg Galmor
Chefredaktör och ansvarig utgivare
bjuvsnytt.se