KRISTEN DOM? Det mest angelägna i Bjuvs församling just nu är inte att reparera det förtroendegap som uppstått mellan ledningen i Bjuv och församlingsmedlemmarna i Billesholm. Det mest angelägna tycks istället vara att ifrågasätta det som skrivs i bjuvsnytt.se. Samt efterfråga journalistiska källor.

Ända sedan förra sommaren, när bl.a. en stor grupp oroliga småbarnsföräldrar med barn i verksamheterna i Billesholm, uttryckte undran och oro över den aviserade omorganisationen, har problemet utmålats som något som skapats på denna tidnings redaktion.

Sanningen är dock mycket allvarligare än så och borde inte ignoreras. Särskilt inte av en församlingsledning med tillhörande kyrkopolitiker. Enligt uppgift kristna människor som borde veta att handla bättre. Det vill säga ta problemet att församlingsmedlemmarna inte längre deltar i Billesholmsveksamheterna på fullaste allvar.

Medlemmar som bryr sig
Medlemmarna i Billesholm bryr sig om sin kyrka och de har på olika sätt försökt få gehör för sin situation. För en tid sedan försökte några av dem bl.a. via insändare i bjuvsnytt.se få till stånd en försoningsdialog med Bjuvs församling i allmänhet och kyrkoherden i synnerhet.

Den första insändaren besvarades, via mejlväxling med Bjuvs församlings informationsansvariga, Liselott Rehnstrand. Men något svar på det följande inlägget blev det inte. Via samma kanal som i det första fallet upplystes undertecknad om att frågan diskuterats på expeditionen och att beslut tagits om att för tillfället avstå från vidare dialog.

"Vi har för avsikt att ha en slags presskonferens när allting fallit på plats", hette det bl.a. i svarsmejlet till bjuvsnytt.se.

Svart på vitt
Idag tycks det som vissa inblandade i ovannämnda kommunikation inte har något minne av densamma. Låt mig därför friska upp minnet kring ordväxlingen - både från församlingens och bjuvsnytt.se:s sida.Vi på redaktionen sparar all viktig kommunikation med omvärlden och så här föll orden:

 

2014-03-10 Kommunikationsansvarig översänder en Wordfil med svaret på den första insändaren - och tillägger:

"..........Tack än en gång, för att vi får chansen att svara.

Det är viktigt med en dialog med våra medlemmar, annars tror jag missuppfattningar och feltolkningar uppstår.

Jag hoppas detta svar ska leda lite grann på rätta vägar.

Vi är också intresserade av sanningen, något annat är otänkbart och något annat har aldrig presenterats."

 

2014-03-10 Undertecknad ber om ett förtydligande angående texten från församlingen:

 

"Tack för svaret. För mig är det självklart att inhämta ett sådant - i den mån den tilltalade vill anta erbjudandet - så att “samtalet” blir helt.

Jag har en formell undran angående svaret innan jag publicerar. I logikens namn.

Insändaren är riktad till kyrkoherden i stor utsträckning.
Vill du att det i signaturen står: För kyrkoherde Patrik Neuhaus - och så ditt namn och titel?
Du bestämmer............"

 

2014-03-10 En stund senare kommer svaret från infoansvariga:

”Hej igen,

Ja, det är bra att det står så, För kyrkoherde Patrik Neuhaus. Kör på det!

Patrik har ju godkänt svaret….”

 

Klarare än så här kan det knappast bli. Dialog har sökts - och efter medvetet överläggande ganska snart avvisats.

Att detta skulle ha något som helst att göra med tidningen bjuvsnytt.se eller dess redaktion, är rent nonsens!

Underliga äro Herrens vägar - men de får väl inte vara hur krokiga som helst?

Dessutom: Att efterfråga journalisters källor är enligt svensk lag otillåtet.

Debattinläggen angående Billesholm hittar du under fliken Mitt Bjuv.

Marianne Rönnberg Galmor

Chefredaktör och ansvarig utgivare för bjuvsnytt.se

Bjuvsnytt är del av det pressetiska systemet.