Jag tillsammans med mina föräldrar och förebilder i livet - Ethel och Malte Rönnberg från Billesholm. På Söderåsen 1978.
TERRORISM Hur gick det för den 73-åriga kvinnan i Billesholm på nyår? Hon som trakasserats 15 gånger av ungdomar som kastar ägg på huset där hon bor. Har terrorn upphört? Har vuxensamhället gripit in och visat var skåpet ska stå?
Jag skulle vilja skriva en ljus och hoppfull text som inledning på 2019 men det kan jag inte. Min oro för samhällsutvecklingen – i detalj belyst av de jävligheter som en gammal, försvarslös kvinna i min födelseby Billesholm – utsätts för gång på gång utan att samhället ingriper och hjälper henne – är för stor för att skriva något annat än rakt på sak: Det här är för jävligt och det måste stoppas. Vi är samhället och det åligger oss alla vuxna att få stopp på ren terrorism. För det är vad det handlar om.

Billesholm är en liten by med en stolt och på många sätt fin historia. Gruvtiden i början på 1900-talet betydde mycket för att ett välstånd skulle kunna byggas upp. Till det kom sedan flera industrier som också de säkrade invånarnas möjligheter till hederlig försörjning.

Nu finns förvisso varken gruvor eller blomstrande industri kvar – men att byn för den skull ska styras av allmän laglöshet och ointresse invånarna emellan, är inte självklart. I alla fall inte för mig.

Stor respons
Före jul skrev jag på några lokala Facebook-sidor och ställde frågan varför en 73-årig kvinna i centrala Billesholm trakasserades av ett gäng unga. Frågan väckte en ganska omfattande debatt bland de billesholmare och bjuvsbor som besöker dessa sidor. Någon räknade till mer än 100 kommentarer.

De allra, allra flesta tyckte som jag – varför händer detta och hur får man stopp på det? Några sa att om de bara visste var detta pågår så kunde de passera och hålla lite koll – när de tex är ute med hunden på den dagliga kvällsrundan.

Bra förslag
Många sa också att de hade frågat sina barn och föreslog att vuxna överlag skulle prata med sina egna barn både om vad som händer och för att kanske få veta vilka som ligger bakom förföljelsen av både denna kvinna och varför man överhuvudtaget gör så här mot människor. En gammal och svag människa kan ju dö av vanmakt och skräck om han eller hon förföljs på detta sätt dagligen och stundliggen. Kan kvinnan sova? Jag antar att buset sker när det är mörkt. Törs hon gå ut eller stannar hon inne för att inte få kastat skit direkt på sig? Hur mår denna människa överhuvudtaget? Någon som vet?

Agera tillsammans
Enligt mig är vägen att lösa detta både att först polisanmäla – och det är ju redan gjort, konstaterar jag. Eftersom både HD och Lokaltidningen skrivit om detta och de ju får sina lokala nyhetstips i huvudsak från polisens dagliga rapport – som sänd till oss redaktioner varje påföljande morgon.

Till polisanmälan måste så mer än en billesholmare agera. Att passera med eller utan hund, är ett utmärkt sätt att engagera sig för att få buset att backa. Ser flera vad de håller på med så är de inte lika ”modiga”.  Promenerar man kvällstid går det förstås lika bra att ta vägen förbi huset. Det viktiga är att se vad som sker och notera vilka som utför terrorn.

Det kan förstås framstå som farligt och skrämmande att agera på egen hand men det behöver man inte. Att döma av responsen min fråga fick på Facebook så går det att bilda en grupp som gemensamt reagerar. Typ som en tillfälligt sammansatt Nattvandrarenhet – även om man inte har en formell sådan förening.

Stöd till Nattvandrarna
Nattvandrarna Bjuv kör visserligen även i  Billesholm eftersom de – med basen i Bjuv – får låna en av kommunens bilar för att även hålla lite koll i Billesholm. Men de är ju inte poliser utan behöver stöttning av människor bosatta på orten. Jag har informerat ledaren Susanne Bakken och hon välkomnar engagemang i Billesholm. Som tyvärr vid tidigare försök inte lyckats forma ett eget Nattvandrargäng.

Jag talar inte om medborgargarde, som en del män föreslår i debatten. Vi behöver inte vuxna som går ut och hotar och slår ungdomarna. Det är väl, får man anta, brist på vettiga värderingar hemma, som ligger till grund för att en ung människa överhuvudtaget kan ge sig på en gammal tant på det här sättet.

Hur gör du själv?
En del säger att den som utsätts för trakasserier själv agerat ”fel” och därför på något sätt får skylla sig själv. Får jag fråga:

.- Om någon lever rövare utanför din dörr eller ditt fönster – och det finns många sätt man kan störa folk på – håller du då tyst och låter det hela pågå? Eller säger du ifrån?

Själv skulle jag säga ifrån. Om inte det hjälpte skulle jag uppsöka föräldrar eller ansvariga vuxna runt bråkstakarna.

Javisst, man vet inte hur det hela tas emot men VEMS värderingar ska styra samhällsutvecklingen? Ska vi fortsätta lära våra barn respekt för andra? Eller ska vi bara låta världen runt oss förfalla? Rycka på axlarna och säga att ”så är det bara nuförtiden”?

Samhället är fortfarande VI
”Nuförtiden” är livet och det är VI som både formar våra liv och vårt samhälle. VI är samhället och det är VI vuxna med samhällsansvar som får ta stöten när det behövs. Jag är kvinna och inte längre stark som Stålmannens syster. Men jag ställer inte upp som ligisters spottkopp för det. Jag säger ifrån. Jag agerar. Motsatsen är ju att vi får det som i tex Malmö eller Södertälje, där helt andra personer och värderingar gäller, än dem jag kallar naturliga för mitt svenska samhälle. Att visa respekt och agera när man ser något som är fel det har mina föräldrar Malte och Ethel Rönnberg – nu avlidna men tidigare respekterade Billesholmare – lärt mig. De var sådana som tog ansvar. Det är därför jag också.

Positiva förebilder
Så, nu kom det med något lite positivt i min text i alla fall – en hedersbetygelse åt människor födda och uppvuxna i bl.a. Billesholm. Jag vill föra minnet av deras värderingar vidare in i det nya året 2019.

Låt oss bli flera som agerar likadant. Att jag inte längre bor i kommunen betyder inte att jag inte ställer upp. Jag är född i Billesholm och hittar överallt i krokarna. Fortsätter göra  Bjuvsnytt som jag startat för att just belysa, berätta och stötta min kära födelsetrakt som inbegriper Billesholm, Bjuv och Ekeby.

Tycker du som jag att frid ska råda överallt i både byarna och hela kommunen – hör av dig till mig. Den trakasserade kvinnan bor som jag förstått det i ett av husen på Nygatan i centrala Billesholm. I det som i min barndom hette Billesholmshem – men som i Bjuvsbostäders regi tydligen inte är något särskilt tryggt hem – ett Billesholmshem. För just henne.

Men som förhoppningsvis än en gång kan bli.

Marianne Rönnberg Galmor