POLITIK På måndagen stod det klart att Stefan Svalö, Alf Nilsson och Bert Roos - samtliga kända S-profiler i Bjuvs kommun, lämnar sina uppdrag i Bjuvsbostäder.

Stefan Svalö för de tres talan och säger så här om beslutet att hoppa av styrelsearbetet, där han och Alf Nilsson tidigare varit ordförande respektive vice ordförande:

- Vi kan konstatera stora brister i det politiska ledarskapet för AB Bjuvsbostäder gällande försäljning av minst 30 procent av lägenhetsbeståndet samt ägarutdelning om två miljoner kr årligen utöver vad som stipuleras om aktieägarutdelning.

- Ordföranden ger inte den tid och de förutsättningar som krävs i dessa komplicerade processer, presenterar inte de genomgripande analyser som skall belysa framtida personalorganisation, konsekvenser för våra hyresgäster, konsekvenser för underhållsplaner, uppfyller inte sin skyldighet att presentera de ekonomiska kalkyler och dess konsekvenser av dels försäljningen av minst 30 procent av lägenhetsbeståndet, dels ägarutdelning om två miljoner kr under åren 2020, 2021 och 2022 enligt SD:s budget beslutad i Kommunfullmäktige 2019 i samverkan med M.

- Dessa för oss i styrelsen så grundläggande dokument förvägras oss i Ordförandes iver att tillfredsställa Ägaren Bjuvs kommun! fortsätter Stefan Svalö.

- Förutsättningar ges inte för AB Bjuvsbostäders styrelse att fatta de bästa besluten för AB Bjuvsbostäder och det framgår tydligt i Aktiebolagslagen att det är styrelsens skyldighet att tillvarataga Bolagets bästa i alla situationer.
Vi ser heller inte förutsättningarna för styrelsen att agera för AB Bjuvsbostäders och dess hyresgästers bästa med hänsyn tagen till de ägardirektiv som den Nuvarande majoriteten bestående av SD och M ger AB Bjuvsbostäder.
Utifrån Aktiebolagslagen som tydligt påtalar det personliga ansvaret som gäller i en bolagsstyrelse ställer det, det personliga ansvaret i en omöjlig situation.
 
Kommunalrådet beklagar
- Jag tycker det är synd att de slutar, säger Mikael Henrysson (SD), Bjuvs kommunalråd.
 
- I och med det avsäger de sig ju möjligheten att vara med och påverka, avslutar han.
 
Marianne Rönnberg Galmor