Dagens Datum

Senaste Nytt

Minister synade Bjuvs infrastruktur

Christer Landin, Anna Johansson, Anders Månsson och Yasmine Larsson, socialdemokratisk riksdagsledamot från Helsingborg, poserar framför bilder i storformat av Bjuvs Vision 2030.

 

ÅKERI På onsdagen kom infrastrukturminister Anna Johansson på blixtvisit till Bjuv för att på plats bl.a. bilda sig en uppfattning om åkerinäringens förutsättningar i regionen.
Anna Johansson träffade under första delen av besöket åkeriägare Bertil Johansson samt Liane Ask, regionchef på Sveriges åkeriföretag, som var med för att backa upp sin medlem Famjo i Bjuv.

Den svenska åkeribranschen utsätts sedan länge för stark konkurrens av utländska åkares lastbilar som bl.a. transporterar till fryslagret vid Findus. Färska siffror visar att hela 50 procent av lastbilarna på E4an är utländska och Liane Ask tror att det är en ännu större andel på E6:an och E20.

De utländska lastbilarna är fria att transportera till Sverige och har sedan under en 7-dagarsperiod rätt att utföra ytterligare 3 körningar i Sverige men sedan måste de lämna landet. En regel som uppenbarligen inte efterlevs och vars konsekvenser påverkar tillvaron för de svenska åkarna.

- Schysta villkor är en prioriterad fråga för regeringen, sa Anna Johansson. Social dumpning och missbruk av regelverk måste motverkas. Jag vill gärna höra hur företagen själva har det och ser på saken, säger Anna Johansson, infrastrukturminister (S). Och därför besökte jag Famjo.

Bjuv i rampljuset
Bjuv är genom nedläggningen av Findus numera i många regeringsmedlemmars medvetande även är det gäller vad som händer efter den sista mars.

- Både jag och andra i regeringen reser runt i landet för att få insikt i vilka faktiska förutsättningar som finns. På så sätt förstår vi bättre både vilka utmaningar och tillgångar som finns. Exempelvis i Bjuvs kommun.

Att Anna Johanssons besök direkt hade att göra med det arbete som Jordbruksdepartementet i dessa dagar lägger ner på att skapa förutsättningar för livsmedelsproduktionens överlevnad i södra Sverige, Bjuv inkluderat, förnekade ministern. Men det är klart att ett så stort projekt hänger samman mellan olika departement och att det passar väl in att infrastrukturministern med egna ögon sett hur Bjuv ser ut och var det ligger i förhållande till övriga orter i sammanhanget.

Bjuv alert
Detta tillfälle missade inte Bjuvs kommun som genom kommunstyrelsens vice ordförande Christer Landin gav ministern en orientering i den senaste utvecklingen exemplifierad bl.a. genom en presentation av Vision 2030 inklusive den nya grafiska profilen som bildar bro mellan det gamla Bjuvs symbol och det nya. Även kommunalrådet Anders Månsson deltog i mötet.

Ministerbesöket avslutades med en särskild sittning där vice kommunalrådet från Helsingborg Jan Björklund berättade om Familjen Helsingborgs perspektiv och ambitioner, inte minst vad gäller den önskade broförbindelsen Helsingborg-Helsingör. Bjuv är en av medlemmarna i familjen Helsingborg.

- Vi tycker att det är väldigt kul och samtidigt viktigt att vår kommun får besök av infrastrukturminister Anna Johansson (S) och schysta villkor inom åkeribranschen är en viktig fråga, sa Christer Landin.

Lilla bilden: Regionchef Liane Ask, Sveriges Åkeriföretag samt projektledare Sofie Larsson.

Marianne Rönnberg Galmor